0 (258) 264 19 90
5. OIC WORLD BIZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi'nin yazısına atfen;

4. OİC World BIZ 2013’ün başarısı üzerine, OİC Uluslararası İş Merkezi tarafından (OICBC), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın bağlı kuruluşlarından biri olan İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile işbirliği içinde, daha öncesinde Muslim World BIZ olarak bilinen, “5. OIC World BIZ 2014”ün 10-14 Kasım 2014 tarihlerinde Kaula Lumpur’da (Malezya) düzenleneceği bildirilmektedir. 
İİT üyesi ülkeler arasında ticaret ve yatırım akışını arttırmak amacıyla, Kuala Lumpur’un ev sahipliği yapacağı bu etkinlik kapsamında, “3. OIC - Asya Ticaret ve Ekonomi Forumu 2014” ve ticaretle ilgili başka etkinlikler düzenleneceği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, bu yıl, “Mükemmel Küresel Ekonomilere Doğru” temasıyla,
5. OIC World BIZ 20l4’ün odağının, Müslüman ülkeler arasında ve ötesinde ticari yatırımlan güçlendirmek ve hızlandırmak olduğu kadar, küresel pazarlarda ekonomik aktiviteleri arttırmak ve rekabetçiliği geliştirmek olduğu belirtilmektedir. Söz konusu etkinliğin, hem İİT üyesi ülkeler hem de İİT üyesi olmayan ülkelerden 700 civarında stant barındıracağı ve bu etkinliğe hemen hemen 56 İIT üyesi ülke ve 100 çokuluslu lider şirketin katılacağı kaydedilmektedir.

Aşağıda bu kapsamda düzenlenecek konferanslar ve sergiler yer almaktadır:
1. 5. OIC World BIZ 2014 Sergisi;
2. 3. OIC-Asya Ticaret ve Ekonomi Forumu;
3. OİC Yüksek Öğretim Konferans 8 Fuarı;
4. Dünya İslami Turizm Konferans 8 Fuarı;
5. Müslüman Dünyanın Mücevherleri Ödülü 2014
6. İslam Ülkeleri Arasındaki Ticaret Üzerine Yuvarlak Masa Toplantıları

Üyelerimize duyurulur

1