0 (258) 264 19 90
ARABULUCULUK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen bir yazı ekinde gönderilen 6325 sayılı "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu" ile ilgili tanıtım broşürüne aşağıdaki ekli dosyadan ulaşılabilir.

Üyelerimize duyurulur.

ARABULUCULUK
1