0 (258) 264 19 90
Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV Bilgilendirme

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV Bilgilendirme Toplantısı 

 

ToplantıDA Sivil Toplum Diyoloğu Hibe Programları hakkında özet bilgiler sunulmuştur. 9 ana başlıktaki hibe programlarının kapsamları ve katılım şartları hakkında bilgiler verilmiştir. Proje konuları hakkındaki bilgilendirmenin ardından Başvuru ve değerlendirme sürecinin ayrıntıları katılımcılara aktarılmış olup proje tekliflerinin nasıl hazırlanması gerektiği konusuna değinilmiştir. 

Toplantı kapsamında elde edilen bilgiler şöyledir:

Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programları geçtiğimiz dönemlerde de gerçeklemiş olup programın genel hedefi; Türkiye’nin AB üyeliğinin etkileri de dahil olmak üzere Türkiye ve AB üye ülkelerindeki sivil toplumların tüm sektörlerinde ileri düzeyde karşılıklı anlayışın geliştirilmesidir. Bu şekilde, bilgi eksiklikleri giderilebilir, tarafların birbiri hakkında sahip olduğu bilgi düzeyi arttırılabilir; vatandaşlar farklı kültürlerle, siyasi ve ekonomik sistemler ise birbirleriyle yakınlaştırılabilir. Böylece gelecekte AB’ye katılımla ortaya çıkacak fırsatlar ve zorluklar konusunda daha fazla bilinç oluşturulması temin edilebilecektir.
 Program kapsamında desteklenecek öncelikli alanlar şunlardır:
Çevre
Enerji
Tüketicinin ve Sağlığın Korunması;
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
İşletme ve Sanayi Politikası
Tarım ve Balıkçılık
Eğitim
Her bir alan için çeşitli alt başlıklarda öncelikli alanlar tekrar tanımlanmıştır. Bu alanlarda proje hazırlayarak başvuru yapılmak istendiğinde, başvuru sahiplerinin çeşitli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar;

Tüzel kişiliğe sahip olmak,
Kar amacı gütmemek,
Sivil Toplum Kuruluşu (Türkiye’deki dernek, vakıf, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları, AB üye ülkelerindeki kar amacı gütmeyen kuruluşlar) olmak,
Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Türkiye’de kurulmuş olmak,
Eş-başvuran(lar)la ve bağlı kuruluş(lar)la birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek olarak özetlenebilir.
Buradaki eş başvuran kavramı, AB’ne üye ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ifade etmekte olup eş başvuran ile başvuru yapmak zorunludur. Eş başvuranların da taşıması gereken şartlar olup bu şartlar aşağıdaki gibidir.

Eş-başvuran(lar) projenin tasarımına ve uygulamasına katılırlar ve bunların giderleri de başvuru sahibinin giderleri gibi uygun gider olarak değerlendirilir.
Sivil Toplum Kuruluşlarının yanı sıra,
Kooperatifler (kar amacı gütmeyen kooperatifler, eğer faaliyetlerinin kesinlikle kar amacı gütmediğini kanıtlayabilirlerse eş-başvuran olarak başvurabilirler),
Üretici birlikleri ve ihracatçı birlikleri,
Ziraat odaları,
Federasyonlar ve konfederasyonlar eş-faydalanıcı olabilir.

 

Birçok programda Başvuran ve Eş Başvuran için Odalar (TOBB ve Eurochambers üyeleri hariç) ifadesi yer almaktadır.

Çevre, Enerji ve Tüketicinin ve Sağlığın Korunması programları için son başvuru tarihi 29.05.2015,
Eğitim, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik ve İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi programları için son başvuru 01.06.2015
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, İşletme ve Sanayi Politikası ve Tarım ve Balıkçılık programları için son başvuru tarihi 05.06.2015’tir.
Başvuru ve değerlendirme süreci Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülecek olup 6-7 ay belki de daha fazla sürebileceği ifade edilmiştir.
Başvuruların yurt dışından AB üyesi ülkelerden bir sivil toplum kuruluşuyla birlikte ve İngilizce yapılması gerektiği de toplantıda sıklıkla hatırlatılmıştır.

BİLGİLENDİRME DOSYASI
1