0 (258) 264 19 90
AVRUPA İYİ UYGULAMA ÖDÜLLERİ YARIŞMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) işbirliğinde 2014- 2015 yıllarında ülkemizde “Sağlıklı İşyerleri Stresi Yönetir” konu başlıklı kampanya yürütüleceği, bu kampanya çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında işyerlerinde iyi uygulamaların özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla “Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması”nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, işyerinde stres ve psiko-sosyal risklerin başarıyla yönetilmesine yönelik güçlü bir taahhüt ve katılımcı bir yaklaşım ortaya koyan ve psiko-sosyal risklerin değerlendirilmesini vurgulayan iyi uygulama örnekleri ülkemizin ulusal düzeyde dördüncü kez katılacağı adı geçen yarışma ile Türkiye çapında toplanarak değerlendirileceği, ulusal düzeyde seçilen en iyi iki örneğin EU-OSHA’ya gönderileceği ve ülkemizi Avrupa’da temsil etme fırsatı yakalanacağı ifade edilmektedir.

İyi uygulama örneklerinin en geç 15 Eylül 2014 tarihi mesai bitimine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru formu, ödül rehberi ve seçim prosedürlerine aşağıdaki ekli dosyalardan ulaşılabilir.

Üyelerimize duyurulur.

KAMPANYA REHBERİ ÖDÜL REHBERİ BAŞVURU FORMU