0 (258) 264 19 90
Bağımsız Denetçilerin Genel Kurulca Seçilmesi Hakkında Tebliğ

Sayın Üyemiz,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bağımsız denetçinin seçimine ve denetim sözleşmesine ilişkin olarak bazı hususlara dikkat çekilerek mevzuata uyum sağlanması ve uygulamanın yönlendirilmesi gereğinin hasıl olduğu belirtilmiştir.

Şirketlerin bir takım olumsuzluklarla karşılaşmamaları için mevzuata uyum sağlamaları ve uygulamaların yönlendirilmesi istenmiştir.

Ayrıntılı bilgiye ekteki yazıdan ulaşabilirsiniz.
Bilgilerinize sunarız.