0 (258) 264 19 90
Başkan Tefenlili: Çok Verimli Toplantı Oldu

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu’nun Denizli’de yaptığı toplantıyı değerlendirdi. Tefenlili, dünya standartları kalitesinde sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiren Denizli’ye fırsat ve imkân tanınırsa, şarap ve üzüm ihracatından milyar dolarları bulan gelir elde edeceğimizi ifade etti.

 

“İklim ve Ekoloji Üzüm Üretimine Elverişli”

Denizli’nin 130 metreden başlayıp 1.700 metre rakıma kadar tarım alanına sahip olduğunu dile getiren Başkan Tefenlili, şehrin, iklimsel ve ekolojik olarak çeşitli tarımsal üretimlere müsait olduğunu, ilimizde ekonomik anlamda 125 çeşit bitkisel üretimin yapıldığını söyledi. Denizli’nin bağcılık için son derece uygun ekolojiye sahip olduğunu anlatan Başkan Tefenlili, susuz alanlarda Çal Karası, Öküzgözü, Boğazkere gibi şaraplık üzüm çeşitlerinin üretildiğini, sulanan alanlarda da Sultani Çekirdeksiz, Razaki, Red Globe gibi sofralık üzüm çeşitlerinin üretildiğini belirtti. Başkan Tefenlili hem sulanan hem de sulanmayan alanlarda kurutmalık üzüm çeşitlerinin yetiştirildiğini hatırlattı.

 

“Sofralık ve Şaraplık Üzüm Üretim Alanlarımız Belli”

DTB Başkanı İbrahim Tefenlili Denizli’de Çal, Bekilli, Güney, Baklan’da şaraplık üzüm, Buldan, Pamukkale, Sarayköy ve Honaz’da sofralık üzüm üretildiğini ifade ederken, burada yetiştirilen üzümlerin dünya standartları kalitesinde olduğunu söyledi. Buldan da yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzümün, ülkemizde, turfanda olarak yetişen ilk üzüm olduğunu söyleyen Başkan Tefenlili, Çal – İsabey’de yetişen Sultani Çekirdeksiz üzümün tat, aroma, şeker oranı ve dayanıklılık olarak ülkemizin en kaliteli üzümü olduğunu ifade etti. Tefenlili, ülkemizde üretilen üzümün %2’sinin şarap sektörüne gittiğini belirtirken bu oranın ilimizde %17 olduğunu dile getirdi.

 

“Üretim Çok, Gelir Az”

Ülkemizin, dünya bağcılık alanları bakımından beşinci sırada olduğunu ama bağlardan elde edilen gelir bakımından çok gerilerde olduğumuzu söyleyen Başkan Tefenlili İspanya’nın 3.5 milyar dolar, İtalya’nın 7 milyar dolar, Fransa’nın 10 milyar dolar sadece şarap ihracatından gelir elde ettiğini vurguladı. Ülkemizin şarap ihracatından 10 milyon dolar, yaş ve kuru üzüm ihracatından 500 milyon dolar gelir elde ettiğini belirten Başkan Tefenlili, “üretim bakımından aynı seviyelerde olduğumuz ülkelerin gelir olarak çok arkasındayız, yüksek geliri elde eden ülkeler, üzüme katma değer sağlayan şarapçılık sektörüne özel önem vermiştir. Örneğin; son yıllarda şarap ihracatına başlayan Avusturalya bugün dünya şarap üretim ve ihracatında önemli bir konuma gelmiştir” dedi.

 

“Biz de Yapabiliriz”

Başkan Tefenlili, “destek sağlanırsa bağcılıktan yüksek gelir elde edebiliriz, üzüm üreticimizin geliri artar. Hepsinden önemlisi Türk Şaraplarını marka haline getirip, ülkemize milyar dolarlık döviz kazandırabiliriz” dedi.

 

Fırsatlarımız ve Beklentilerimiz

Denizli’nin bağcılık konusunda birçok fırsatı olduğunu belirten Başkan Tefenlili, “Denizli, ekolojik koşulları itibariyle son derece kaliteli; Kurutmalık, Sofralık ve Şaraplık Üzüm yetiştirmeye uygundur. Dünya ile rekabet edebilecek kalitede üretim için gerekli ekolojik koşullara sahibiz. İlimizde Bağcılık kültürü çok eski tarihlere dayanmakta olup, üreticilerimiz çok yüksek bilgi birikimine sahip olduğu gibi teknik yönden de donanıma sahiptir” dedi.

 

Başkan Tefenlili fırsatlarımızı belirtirken “ülkemizden şarap ihraç eden firmalar, ilimizde yeni bağ alanları tesis etmeye çalışmaktadır. 470 bin dekarlık bağ alanları, hali hazırda faaliyette bulunan 17 şarap fabrikası ile sektörde büyümeye ve gelişmeye hazırdır. Denizli bir çok sektörde olduğu gibi yatırımcılık ruhu ile bağcılık sektörünü de öne çıkaracaktır. En kaliteli şaraplık üzümler, susuz ve kıraç arazilerde yetişmektedir. Bu açıdan ilimiz sahip olduğu şaraplık üzüm üretim alanları bakımından bu duruma haizdir” ifadelerine yer verdi.

 

Konuyla ilgili beklentilerini dile getiren DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, beklentilerinin, şarap ihracatı desteklenmesi, şaraplık üzüm üretimine uygun (susuz, kıraç, işlenmeyen) hazine arazileri bu amaçla üretime tahsis edilmesi, dünyada şarap ticaretinde olan güçlü firmalarla rekabet edebilmek için yurtdışı tanıtım ve etkinliklerinin desteklenmesi, ihracata yönelik sofralık ve şaraplık üzüm bağlarının kurulması desteklenmesi olduğunu söyledi.

 

Üzüm bağlarının üretime geçebilmesi için 4-5 yıl gerektiğini, bu nedenle bu süre zarfında üreticimiz desteklenmesini gerektiğini vurgulayan Başkan Tefenlili, “üzüme katma değer kazandırmak için gıda sanayinde (kek, pasta, bisküvi ve fırın ürünlerinde) üzüm kullanılması teşvik edilmelidir, dünya pazarlarının istediği çeşit ve standartlarda üzüm üretimi teşvik edilmelidir, araştırma ve eğitim çalışmalarına önem verilmelidir” dedi.

 

“Bağcılık Bölgesi Şart”

Türkiye’nin en kaliteli şaraplık üzümlerinin yetiştiği Çal, Bekilli, Güney, Baklan bölgesinin ‘‘BAĞCILIK BÖLGESİ’’ ilan edilerek, bu havzada yapılan bağcılık yatırımları ilave desteklerle teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

 

Bağcılıkla ilgili sektörlerin gelişmesi için görüşlerini dile getiren Tefenlili, Ankara’dan Denizli’ye gelen TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen’e ve komisyon üyeleri Denizli Milletvekili Şahin Tin’e, Balıkesir Milletvekili Ali Aydınoğlu’na, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’a, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’na, Kütahya Milletvekili Ahmet Tan’a ve toplantıya katılarak görüşlerini ve çözüm önerilerini anlatan üreticilere, ihracatçılara, üretim yapan firmalara teşekkürlerini iletti.