0 (258) 264 19 90
EKAP'A KAYIT ZORUNLULUĞU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Borsamıza iletilen Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’nın 01.07.2014 tarih ve 11641 sayılı yazısında;

07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin, ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olmasının zorunlu hale getirildiği bildirilmektedir.

Söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP'a kayıtlı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin 01.01.2015 tarihi itibariyle ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanını satın alamayacağı ve dolayısıyla ihalelere katılamayacaktır.

Bu çerçevede, 01.01.2015 tarihi ve sonrasında ihaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve uygulama birliğinin sağlanabilmesini teminen söz konusu kayıt zorunluluğu hususunu üyelerimizin dikkatine sunarız.

Konuya ilişkin gerekli açıklama ve yönlendirme kurumun resmi intenet sitesinde https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Default.aspx?ReturnUrl=%2fekap%2f yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur. 

EKAP YAZI
1