0 (258) 264 19 90
GELİR VERGİSİ KANUN TASARISI

Sayın Üyelerimiz,


TOBB tarafından Borsamıza iletilen  30/12/2015 tarihli 24550 sayılı yazıda "Gelir Vergisi Kanun Tasarısı" taslağının görüşlerinize sunulduğu bildirilmiştir. 

Taslağa ilişkin görüşlerinizin 07/01/2015 tarihine kadar info@dtb.org.tr adresine iletilmesi durumunda görüşleriniz TOBB'a iletilecektir. 

Ayrıntılı taslağa ekteki belgeden ulaşabilirsiniz.

Bilginize

1