0 (258) 264 19 90
HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ HK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bir yazıya atfen;

05.07.2014 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında resmi kontrollerin sadece Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı kontrol görevlilerince yapılacağı bildirilmekte olup; yapılacak kontrollerde "Hijyen Eğitimi Belgesi" alması gerektiği halde almamış kişilerin çalıştırıldığının tespit edilmesi durumunda, kişi başı 379 ile 1520 TL arasında cezai işlem uygulanmasının gerektiği belirtilmektedir.

İlgili yazıya aşağıdaki ekli dosyadan ulaşılabilir.

Üyelerimize duyurulur.