0 (258) 264 19 90
IPARD Kırsal Kalkınma Programı 15. Başvuru Çağrı ilanına çıktı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 8.10.2015 tarihinde On Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. 


Gerekli açıklama için ekli dosyayı indiriniz.
Ayrıntılı bilgi için http://www.tkdk.gov.tr/

IPARD Kırsal Kalkınma Programı 15. Başvuru Çağrı ilanına çıktı