0 (258) 264 19 90
İRAN “Kırsal Alanlar Atık Su Projesi”

İRAN “Kırsal Alanlar Atık Su Projesi”

İran’ın, İslam Kalkınma Bankası’ndan “Kırsal Alanlar Atık Su Projesi” kapsamında 64.91 milyon Euro finansman temin ettiği belirtilmekte olup, anılan projeye ilişkin bilgilerin kalifiye üstlenicilere iletilmesi talep edilmektedir.
Projeye ilişkin son başvuru tarihinin 6 Nisan 2016 olduğu bildirilmektedir. Ulusal Sular ve Atık Su Mühendislik Şirketi’nin projeye ilişkin yazısı TOBB sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları—Ülke Duyuruları-Iran” bölümündeki dokümanda yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

1