0 (258) 264 19 90
İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda,

Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7'inci maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenleyen "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" 03 Mayıs 2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmi Gazetede  yayınlandığı bildirilmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140503-7.htm

Üyelerimize duyurulur.

1