0 (258) 264 19 90
İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI (EASI) TANITIMI

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, kaliteli ve sürdürülebilir istihdamı, yeterli ve insana yaraşır, sosyal korumayı, yoksulluk sosyal dışlanma ile mücadeleyi, çalışma koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı'na (EASI) katılım anlaşması; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasın da Şubat 2015'te imzalanmış, Anlaşmanın onaylandığına dair Bakanlar Kurulu Kararı ise 21/05/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından tarafımıza gönderilen 09/02/2016 tarihli ve 26905855-745-E.360 sayılı yazıda anılan Programın ülkemizdeki tanıtım faaliyetleri ve koordinasyonundan Daire Başkanlıklarının sorumlu olduğu belirtilmektedir. Çeşitli Projeler için katılımcı ülkelere yaklaşık 920 milyon Avro bütçe ayrılmış olup,

Söz konusu program kapsamında ülkemizin yaklaşık 755 milyon Avro bütçeyi kapsayan İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı ve Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik bileşenlerinden faydalanabileceği bilgisi verilmektedir. Bu programdan ülkemizin yeterince faydalanabilmesi amacıyla potansiyel proje başvuru sahipleri ve/veya faydalanıcıları ile ilgili paydaşlar bilgi için http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/easi.aspx linkini ziyaret edebilirler.