0 (258) 264 19 90
İŞYERİ TEHLİKE SINIFINA YAPILACAK İTİRAZLAR

"İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de üyesi olduğu, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürüdürebilmesini sağlamak amacıyla "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" imzalanmıştır.

Anılan prosedür gereğince, komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İşyeri tehlike sınıfına ilişkin itiraz talepleri "Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu" eksiksiz olarak doldurularak bağlı olunan üst kuruluş (TOBB, TİSK,TESK, Kamu-İş) aracılığıyla yapılacaktır.

Formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerekmektedir. Temsilcinin katılmaması halinde talep değerlendirmeye alınmayacaktır. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar bağlı bulunan oda/borsa aracılığıyla TOBB'ne gönderilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır.

Bu itibarla, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına itirazda bulunmak isteyen üyelerimizin, aşağıda ekli bulunan prosedür çerçevesinde, aşağıda ekli bulunan formu eksiksiz doldurarak Borsamıza başvurmaları gerekmektedir. Borsamıza ulaştırılan başvuru formları TOBB aracılığı ile ÇSGB'na iletilecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

FORM PROSEDUR
1