0 (258) 264 19 90
KEKİK KOTASYONA ALINDI

Kekik ürünü, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ilgili yazıları gereğince, Denizli Ticaret Borsası kotasyon listesine alınmıştır. Konu ile ilgili ilana ve İşlem görecek en az ürün miktarına aşağıdaki dosyaya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

1