0 (258) 264 19 90
KOBİ KAMPÜS

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, KOSGEB’ten alınan bir yazıya atfen;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nca (KOSGEB), KOBİ’lerin internet üzerinden çeşitli konularda verilecek eğitimlerden yararlanması amacıyla “KOBİ Kampüs” adı altında yeni bir program başlatıldığı bildirilmiştir. Konuya ilişkin olarak, ilk etapta 15 farklı konuda verilecek eğitimlerden, KOBİ’lerin ücretsiz olarak faydalanabileceği ifade edilmektedir.

Eğitimler http://kobikampus.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan portalda sunulmakta olup, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan ve güncel KOBİ beyannamesi onaylanmış KOBİ’ler, söz konusu eğitimlerden yararlanabilecektir.

Üyelerimize duyurulur.