0 (258) 264 19 90
MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

Borsamız 12. dönem Akreditasyon süreci devam etmektedir. Bu kapsamda kalite ve akreditasyon sorumlularımız tarafından TOBB Beş Yıldızlı Akreditasyon Sistemi tüm personelimize anlatıldı. 25.05.2015 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/1 Sıra No’lu MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ gereğince Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılmayacaktır. 26.05.2016 tarihi itibariyle belirlenen süre dolduğundan denetimler başlayacak ve Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişileri çalıştıran iş yerlerine idari para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda alınacak belge ve sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Detaylı bilgi ve yetkilendirilmiş kuruluşlar listesi Mesleki Yeterlilik Kurumu web sitesi www.myk.gov.tr den alınabilir. Söz konusu tebliğ ve Meslekler listesi http://bit.ly/1PJiXn6 adresinden görüntülenebilir.