0 (258) 264 19 90
MOĞOLİSTAN İLE VİZE MUAFİYETİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıya atfen;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti arasında vatandaşlarının karşılıklı seyahatine ilişkin anlaşmanın onaylanmasına dair kararın, 06.03.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olduğu, iki ülke arasındaki vize muafiyetinin 11.04.2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu uygulamada, geçerli bir pasaporta veya seyahat belgesine sahip olan vatandaşların, her 180 günlük süre içerisinde 30 günü aşmayan bir süre için, diğer devletin ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, çıkmak ve diğer ülkede geçici olarak kalmak için vize alma yükümlülüğünden muaf olacakları belirtilmektedir.  

Üyelerimize duyurulur.

1