0 (258) 264 19 90
OECD TİCARİ İŞLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ

Ülkemiz üyesi bulunduğu İktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilatı çerçevesinde taraf olduğu Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi kapsamında, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi fiillerinin önlenmesi, tespiti, yargılanması ve cezalandırılmasına yönelik yasal mevzuat oluşturulması, etkin biçimde uygulanması ve farkındalık oluşturulması konularında uluslararası düzeyde taraf konumundadır.

Söz konusu sözleşme doğrultusunda OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından yürütülen ülke incelemelerinden sorumlu koordinasyon makamı Adalet bakanlığı olup, ülkemizin tabi tutulacağı 3. Aşama İncelemesi kapsamında, anılan konuya ilişkin firmalarımızın bilgilendirilmesinde yarar görülmektedir. OECD Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi, OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu’nun faaliyetleri, ülkemizin geçirdiği inceleme süreçleri ve raporları ile anılan sözleşmenin ülkemizdeki uygulamasına dair hazırlanan kitapçık ve broşürlere, aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/oecd/GenelBilgi.html

Üyelerimize duyurulur.

1