0 (258) 264 19 90
RF TATARİSTAN ULUSLARARASI YATIRIM ŞİRKETİ\'NİN TALEBİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen;

Tataristan Uluslararası Yatırım Şirketi hakkında özetle aşağıdaki konular yer almaktadır.

• Tataristan Uluslararası Yatırım Şirketi, Tataristan Hükümetine bağlı kurumlar ile İslam Kalkınma Bankası ortak finansmanıyla kurulmuş olup, temel hedefleri Tataristan ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunmaktır.

• Ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi, Rusya Federasyonu’ndan (RF) tarımsal hammadde, ağaç, gübre ve petrokimya ürünlerinin ülkemize ithali ve ülkemizden gıda ürünleri ve inşaat malzemesi gibi ürünlerin RF’ye ihracı konularında işbirliği yapılmak istenmektedir.

• Şirket, İslam Kalkınma Bankası finansmanıyla kurulduğu için sadece İİT ülkeleriyle işbirliği ilişkisine girmekte olup, bu bağlamda Türkiye’yi en önemli ortak olarak algılamakta ve bunun dışında Malezya ve BAE ile de ilişki kurmaktadır.

• Tataristan’da yatırım yapmayı öngören Türk firmalarına finansman desteği sağlayarak ortaklık ilişkisi tesis edip, ülkemizden yatırımların sayısının artırılması hedeflenmektedir.

• Türkiye’den tahıl ürünleri ithal etmek isteyen firmalara destek verilecek ve bu destek öncelikle Tataristan’ ı kapsamakla birlikte sadece Tataristan ile sınırlı olmayacak ve tüm RF için böyle bir destek sağlanabilecektir.

• Başta işlenmiş gıda ürünleri ve inşaat malzemesi üreticisi firmalar olmak üzere Tataristan ve RF’ye ihracat yapan firmalara da destek verilebilecektir.

• İhracat ve ithalatta RF’deki gümrük prosedürlerinin aşılması, potansiyel satıcı ve alıcıların tespiti gibi konularda yardımcı olunabilecektir.

• Yatırımlar konusunda ise ortaklık kurmak koşuluyla finansman desteği verilebilecektir.

Tataristan Uluslararası Yatırım Şirketi İcra Kurulu Başkanı Murad Yandiev’in iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.                                                                

Üyelerimize duyurulur

1