0 (258) 264 19 90
SAHTE İŞ MÜFETTİŞLERİ HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığından alınan bir yazıda; Bazı kişilerin İş Müfettişi ünvanını kullanarak iş yerlerine giderek teftiş yapacaklarını ve iş mevzuatı ile ilgili kitap v.s. nitelikli yayınlar, organizasyon davetiyeleri satmak istediklerini belirtilmektedir.

Yazı detayı aşağıda olup üyelerimize önemle duyurulur.

Son günlerde bazı kişilerin sahte belgeler düzenlemek suretiyle İş Müfettişi unvanını kullandıkları ve işyerlerine giderek teftiş yapacaklarını beyan ederek menfaat sağlamaya çalıştıkları ve iş mevzuatı ile ilgili kitap, dergi ve benzeri nitelikteki yayınlar ile toplantı, yemek, seminer organizasyonu davetiyeleri sattıkları yönünde duyumlar alınmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığını kamuoyu huzurunda rencide eden bu tür olaylar dolayısıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ücret karşılığında, herhangi bir kitap, dergi ve benzeri nitelikte yayın satılmadığı gibi, yine bu nitelikte eğitim, bilgilendirme ve benzeri bir faaliyeti de bulunmamaktadır.

İş Müfettişleri teftiş faaliyetlerini kanun, tüzük ve yönetmelikler ile sair mevzuata uygun olarak önceden hazırlanan ve kendilerine verilen teftiş programları dahilinde yürütmekte olup teftiş için gittikleri işyerlerinde, işverenler ve ilgili kişilere "İş Müfettişi Kimlik Belgesi"ni göstermek suretiyle kendilerini tanıtırlar.

İşverenler ve ilgili diğer kişilerin benzer durumlarla karşı karşıya kalmaları halinde, ilgililerden yukarıda bahsi geçen kimlik belgesini göstermelerini talep etmeleri, herhangi bir şüphe veya tereddüt halinde İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile irtibata geçmeleri, sahtecilik, ya da dolandırıcılık halinde ise Cumhuriyet Savcılıklarına başvurulması gerekmektedir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı