0 (258) 264 19 90
SAMAN İTHALATI YAPILABİLECEK GÜMRÜKLER

İlgi: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 29.05.2014 tarih ve 21465 sayılı yazısı.

Sap ve saman ithalatına ilişkin olarak yürütülen resmi kontrollere ve yetkili giriş kapılarına ilişkin hususlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmişti. Ancak 05.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ" kapsamında yetkili giriş kapıları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalar sonucu tekrar belirlenmiştir.

İthal edilmek istenen sap ve saman hem veteriner hem de bitki sağlığı kontrolüne tabi olması nedeniyle adı geçen tebliğin Ek-1, Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişine yetkili gümrük idareleri ve Ek-4, zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişine yetkili gümrük idarelerine ait listelerde yer alan ortak gümrük idarelerinden girişinin yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda daha önce belirlenmiş olan, sap saman ve ot girişine yetkili gümrükler iptal edilmek suretiyle, adı geçen tebliğin hem Ek-1 hem de Ek-4 listelerinde yer alan Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan (yalnız sınır ticareti kapsamında), Artvin, Balıkesir, Edirne, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak illerinde yetkilendirilen gümrük idarelerinden sap saman girişinin yapılabileceği belirtilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

1