0 (258) 264 19 90
SANAYİ SİCİL VERİ TABANINA KAYIT

2 Ağustos 2013 tarih ve 28276 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2.Maddesi ile 17/04/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2-Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz."

Bu nedenle,faaliyette olan veya olmayan tüm sanayi işletme sahipleri 31/12/2014 tarihine kadar Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze müracaat ederek Sanayi Sicili Veri Tabanına kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.31/12/2014 tarihine kadar sanayi sicili veri tabanına kayıtlarını yaptırmayanlar hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 9 uncu maddesi geriğince idari para cezası uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

1