0 (258) 264 19 90
TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN SGK PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİLMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda; “Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ”in 01.04.2013 tarihinde yürürlüğe girdiği, anılan tebliğin geçici ikinci maddesi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda 6 ay süresince ikili bir uygulama yapıldığı ve bu uygulama çerçevesinde kesinti sorumlularının kesinti bildirim listelerini kurumlarına intikalinin, E-Kesinti bilgisayar programı aracılığı ile gönderebilecekleri gibi eski uygulamada olduğu gibi kağıt ortamında kurumlarına iletilebileceği bildirilmektedir.

Söz konusu duyuruda, 2013/Ekim ayından itibaren E-Kesinti programının zorunlu hale getirilerek tüm kesinti sorumlularının kullanımı istenmiştir.

Ancak, söz konusu bilgisayar programının pekiştirilmesi ve kesinti sorumlularının iş ve işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri amacıyla yukarıda bahsedilen ikili uygulamanın (E-Kesinti bilgisayar programı aracılığı ile gönderilebileceği gibi eski uygulamada olduğu gibi kağıt ortamında kurumlarına iletebilmeleri) 2014/Ocak ayına kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

1