0 (258) 264 19 90
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Buğday Satışı

Sayın Üyemiz,


Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kurumunun stoklarında bulunan ekmeklik buğdayların satış koşulları hakkındaki ayrıntı yazı ektedir. 
Satışlarda geçerli şartlar 15/09/2015-20/10/2015 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacaktır. 

Bilginize.
 

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BUĞDAY SATIŞI