0 (258) 264 19 90
YERLİ ÜRÜN KULLANILMASI HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğininden alınan bir yazı ekinde, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10.04.2014 tarih ve 12 sayılı Genelgesi gönderilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yerli ürün kullanılması ile ilgili Genelgeye aşağıdaki ekli dosyadan ulaşılabilir.

Üyelerimize duyurulur.

1