0 (258) 264 19 90

Denizli Ticaret Borsası 1923 yılında çiftçi ve tüccarlar tarafından kurulmuştur. Denizli Ticaret Borsası'nın ilk Yönetim Kurulu Başkanı Aktan Ali Rıza. Denizli Ticaret Borsası yarı kamuya ait bir kuruluş olarak 800 kayıtlı üyeye sahiptir. Teklif listesinde 65'ten fazla ürün var. Denizli Ticaret Borsası, 1994 yılından bu yana Uluçarşı İşhanı'nda faaliyetlerine devam etmektedir.

Denizli Ticaret Borsası klasik faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de öncülük etmiş ve çeşitli projelere destek vermiştir. Bunlardan bazıları;

Denizli Ticaret Borsası Aile Sağlığı Merkezi
Denizli Ticaret Borsası İlköğretim Okulu
Denizli Ticaret Borsası Ortaokulu
Sarıgül Çocuk Evi Projesi
Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (PAÜ TEKNOKENT)
Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM)

 

Ticaret Borsaları ve Birlikler kanunu no. 5174 sayılı Ticaret Borsalarının görevleri şunlardır:

a) Borsaya konu malların alım satımını düzenlemek ve tescil ettirmek

b) Borsaya konu malların günlük fiyatlarını tespit ve ilan etmek.

c) Alıcı ve satıcıların teslimat ödemelerine ilişkin sorumluluklarını, işlemlerin düzeltme süreçlerini, fiyatlara etki koşullarını belirleyen hukuki düzenlemeleri yapmak ve anlaşmazlık halinde, İdarenin onayı ile genel düzenlemeleri belirlemek. Ticari tahkim kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak birlik.

d) Ulusal ve uluslararası piyasaları takip ederek fiyat aralıklarını belirlemek, üyelerine e-ticaret ve internet ağları konusunda rehberlik yapmak.

e) 51 inci maddede belirtilen belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

f) Borsaya konu malların cinsini ve kalitesini belirlemek veya mevcut tesislere destek sağlamak üzere laboratuvarlar ve teknik ofisler kurmak.

g) Bölgelerindeki piyasalarla ilgili düzenleme, gelenek ve emsalleri belirlemek; Bakanlığın onayına sunmak ve sonuçlarını açıklamak.

h) Piyasanın faaliyetleri ile ilgili olarak resmi makamlara gerekli öneri, talep ve başvurularda bulunmak ve üyelerin tamamının veya bir kısmının menfaatine olması halinde kendisi adına dava açmak,

ı) Rekabeti bozucu etki yaratabilecek anlaşma, karar ve uygun uygulamaları takip etmek ve bu tür aykırılıkların tespiti halinde ilgili makamlara bilgi vermek.

j) Bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanlarına uygun olarak bakanlıklara veya diğer kamu kurumlarına verilen görevlerin borsalara verilmesi halinde bu görevleri yerine getirmek.

k) Üyelerin ihtiyaç duyduğu belgeleri ve ilgili hizmetleri sağlamak.

l) Ulusal fuarlara yönelik başvuruları değerlendirmek ve Birliğe gerekli önerilerde bulunmak.

m) Diğer mevzuatla verilen görevler ile Birlik ve Bakanlıkça ilgili kanunlar çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmek.

1