0 (258) 264 19 90
Hizmetler
Tescil Hizmetleri

Tescil,  borsamız üyesi olsun olmasın, zirai ürünlerin ticareti ile uğraşan gerçek ya da tüzel kişi esnaf ve tacirlerin yapmış oldukları ilgili ürün alım satımlarının ibraz ettikleri belgelerde uygunluğunun kontrol edilip borsamız ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği veri tabanlarına kaydetme işlemidir.   Tescil işlemleri ticarete konu olup müstahsilden alınan, ithal edilen, yurtiçi pazara satılan ya da ihraç edilen   zirai ürünler için uygulanır.

 

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunun;  Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik” –  Madde 9’da  belirtilen “Borsaya Tabi Maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelerinin borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır. “  hükmü üzerine borsalarda tescil işlemi yaptırmak kanuni yükümlülüktür.

Tescil işlemlerinin kanuni zorunluluk olmasının yanı sıra sağladığı pek çok faydalar vardır.

  • Müstahsilden satın alınan ürünlerin yasal süresi içinde tescil ettirilmesi durumunda stopajda %50 indirim kazanılır. Müstahsilden satın alınan bitkisel ürünlerde %4 olarak yapılması gereken gelir vergisi kesintisi borsa tescili ile %2’ye, hayvansal ürünlerde ise %2’den  %1e düşer.
  • Her yıl düzenli olarak Resmi Gazete yayınlanan ve zirai üretimi artırmak için uygulanan fark ödemesi desteğinden yararlanmada borsa tescili zorunludur. Borsa tescili ile üretici ek gelir elde eder.
  • Faturalarda borsa tescili, satın alınan ürünün stopajının ödenerek piyasaya sürüldüğünü gösterir.  Ürününü borsa tescilli alıp satan tüccar vergi sorumluluğundan kurtulur.
  • Alım – satımı tescil edilen ürünün fiyatı, tescil esnasında borsamız ve diğer borsalarda oluşan fiyatlarla mukayese edilir. Bu sayede ilgili ürünün gerçek değerinde alınıp satıldığından emin olunur, fahiş ya da çok düşük fiyatlara maruz kalmanın önüne geçilir.
  • Alım satımı borsa tescilli olan ürünler, ilgili ürünün ilimiz üretimi ile bölge ve ülke üretimindeki yerini belirlemede yardımcı olur. Bu haliyle tescil, tarıma yön verilmesinde, çiftçimizin belirli ürünlerde uzmanlaşması için yönlendirilmesinde önemli bir araçtır.

Aşağıdaki tabloda borsamıza tescili zorunlu olan ürünler ve bu ürünlerin perakende sınırını aşan miktarları gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

DENİZLİ TİCARET BORSASI KOTASYON LİSTESİ (TESCİLİ ZORUNLU ÜRÜNLER LİSTESİ)

MADDE GRUBU VE NEVİ

EN AZ MİKTARI

 

MADDE GRUBU VE NEVİ

EN AZ MİKTARI

I - HUBUBAT

 

 

XIII-CANLI HAYVANLAR

 

1-Arpa

150 Kg.

 

A-KASAPLIK CANLI HAYVANLAR

2-Buğday

150 Kg.

 

a-Büyükbaş Kasaplık Canlı Hayvanlar

3-Çavdar

150 Kg.

 

35-Boğa

1 Adet

4-Mısır

150 Kg.

 

36-Dana

1 Adet

5-Yulaf

150 Kg.

 

37-Deve

1 Adet

 

   

38-Düve

1 Adet

II - HUBUBAT MAMÜLLERİ

 

39-İnek

1 Adet

6-Buğday Kepeği

150 Kg.

 

40-Malak

1 Adet

7-Buğday Unu

150 Kg.

 

41-Manda

1 Adet

8-Bulgur

150 Kg.

 

42-Öküz

1 Adet

9-İrmik

150 Kg.

 

43-Tosun

1 Adet

 

   

b-Küçükbaş Kasaplık Canlı Hayvanlar

III - BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ

 

 

44-Keçi

1 Adet

A- BAKLİYAT

 

 

45-Koyun

1 Adet

10-Bakla

100 Kg.

 

46-Kuzu

1 Adet

11-Börülce

100 Kg.

 

47-Oğlak

1 Adet

12-Burçak

150 Kg.

 

B-DİĞER CANLI HAYVANLAR

13-Kurufasülye

100 Kg.

 

48-At

1 Adet

14-Mercimek

100 Kg.

 

49-Katır

1 Adet

15-Nohut

100 Kg.

 

50-Merkep

1 Adet

 

   

 

 

IV- YAĞLI TOHUMLAR

 

XIV-HAM DERİLER

 

16-Anason

100 Kg.

 

A-KASAPLIK HAYVAN DERİLERİ

 

17-Ayçiçeği

100 Kg.

 

a-Büyükbaş Kasaplık Hayvan Derileri

 

18-Haşhaş Tohumu

100 Kg.

 

51-Manda Derisi

50 Kg.

19-Kendir-Kenevir Tohumu

100 Kg.

 

52-Sığır Derisi

50 Kg.

20-Keten Tohumu

100 Kg.

 

b-Küçükbaş Kasaplık Hayvan Derileri

 

21-Pamuk Çekirdeği-Çiğit

100 Kg.

 

53-Keçi Derisi

5 Adet

22-Susam

100 Kg.

 

54-Koyun Derisi

5 Adet

23- Yer Fıstığı

100 Kg.

 

55-Kuzu Derisi

5 Adet

 

   

56-Oğlak Derisi

5 Adet

V-KÜSPE VE PRİNA

 

c-Diğer Hayvan Derileri

 

24-Küspe

1000 Kg.

 

57-At Derisi

50 Kg.

 

   

58-Merkep Derisi

50 Kg.

VI- NEBATİ YAĞLAR

   

 

25-Pamuk Yağı

1000 Kg.

 

XV- AV DERİLERİ

 

   

59-Çakal Derisi

5 Adet

IX- KURU VE YAŞ MEYVALAR

 

60-Kunduz Derisi

5 Adet

A- KURU MEYVALAR

   

61-Porsuk Derisi

5 Adet

26-Badem

20 Kg.

 

62-Sansar Derisi

5 Adet

27-Ceviz

30 Kg.

 

63-Tavşan Derisi

10 Adet

28-Kuru Üzüm

100 Kg.

 

64-Tilki Derisi

5 Adet

29-Leblebi

100 Kg.

   

 

 

   

XVI-ÇEŞİTLİ MADDELER

XI-ORMAN MAHSÜLLERİ

 

65-Çörek Otu-Karacaot

25 Kg.

30-Palamut

100 Kg.

 

66-Etler

 

XII-TEKSTİL HAMMADDELERİ

 

a-Büyükbaş

30 Kg.

31-Keçi Kılı

25 Kg.

 

b-Küçükbaş

16 Kg.

32-Pamuk

 

 

67-Mantar

25 Kg.

a-Çekirdeksiz

50 Kg.

 

68-Kekik

50 Kg.

c-Çekirdekli

100 Kg.

   

 

33-Tiftik

25 Kg.

 

 

34-Yapak

25 Kg.

 

 

1