0 (258) 264 19 90
HizmetlerTescil
Merkez Tescil

Tescil,  borsamız üyesi olsun olmasın, zirai ürünlerin ticareti ile uğraşan gerçek ya da tüzel kişi esnaf ve tacirlerin yapmış oldukları ilgili ürün alım satımlarının ibraz ettikleri belgelerde uygunluğunun kontrol edilip borsamız ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği veri tabanlarına kaydetme işlemidir.   Tescil işlemleri ticarete konu olup müstahsilden alınan, ithal edilen, yurtiçi pazara satılan ya da ihraç edilen   zirai ürünler için uygulanır.

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunun;  Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik” –  Madde 9’da  belirtilen “Borsaya Tabi Maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelerinin borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır. “  hükmü üzerine borsalarda tescil işlemi yaptırmak kanuni yükümlülüktür.

Tescil işlemlerinin kanuni zorunluluk olmasının yanı sıra sağladığı pek çok faydalar vardır.

  • Müstahsilden satın alınan ürünlerin yasal süresi içinde tescil ettirilmesi durumunda stopajda %50 indirim kazanılır. Müstahsilden satın alınan bitkisel ürünlerde %4 olarak yapılması gereken gelir vergisi kesintisi borsa tescili ile %2’ye, hayvansal ürünlerde ise %2’den  %1e düşer.
  • Her yıl düzenli olarak Resmi Gazete yayınlanan ve zirai üretimi artırmak için uygulanan fark ödemesi desteğinden yararlanmada borsa tescili zorunludur. Borsa tescili ile üretici ek gelir elde eder.
  • Faturalarda borsa tescili, satın alınan ürünün stopajının ödenerek piyasaya sürüldüğünü gösterir.  Ürününü borsa tescilli alıp satan tüccar vergi sorumluluğundan kurtulur.
  • Alım – satımı tescil edilen ürünün fiyatı, tescil esnasında borsamız ve diğer borsalarda oluşan fiyatlarla mukayese edilir. Bu sayede ilgili ürünün gerçek değerinde alınıp satıldığından emin olunur, fahiş ya da çok düşük fiyatlara maruz kalmanın önüne geçilir.
  • Alım satımı borsa tescilli olan ürünler, ilgili ürünün ilimiz üretimi ile bölge ve ülke üretimindeki yerini belirlemede yardımcı olur. Bu haliyle tescil, tarıma yön verilmesinde, çiftçimizin belirli ürünlerde uzmanlaşması için yönlendirilmesinde önemli bir araçtır.
1