0 (258) 264 19 90

Çözüm Masası Nedir?

Çözüm masası Denizli Ticaret Borsasının üyelerine yönelik başlatmış olduğu yardımcı bir hizmet türüdür. Çözüm masası 2016-2019 Stratejik Planımızında Lobicilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi hedefinin alt faaliyeti.

Çözüm Masası Amacı Nedir?

Bu hizmetimizde üyelerimiz/paydaşlarımız iş alanları ile ilgili bir sorunla karşılaştıklarında Borsamıza başvurarak yardım talebinde bulunabilirler. 

Çözüm Masasına Nasıl Başvurulur?

Çözüm masasına başvuru yapacak üye/paydaş aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak başvurusunu gerçekleştirebilir;

a- E-posta yoluyla: cozummasasi@dtb.org.tr adresine kişi ekte bulunan çözüm masasını doldurarak başvurabilir.

b- İnternet Sitesi: Aşağıda bulunan formu doldurarak çözüm masasına başvuru gerçekleştirilebilir.

c- Posta: Borsamıza göndereceği ve sorununun açıklandığı mektup yoluyla başvurabilir.

d- Faks: Borsamız faksına sorununu açıklayarak başvuru yapılabilir.

 Bu yöntemlerin dışında borsa personeli üyenin sorunlarına şahit olduğunda çözüm masası görevlilerine yönlendirerek gerekli sürecin başlamasına yardımcı olurlar.

Çözüm Masası Kimlerden Oluşmuştur?

Çözüm masası uygulaması Yönetim Kurulu 29/02/2016 tarihli 146 Sayılı kararı ile İdari ve Mali İşler Müdürü Uğur Tanrıverdi, Vezne-Sicil Memuru Mustafa Akıncı ve Tescil Şefi Recep Mengi’den oluşan grubun sorumluluğundadır.

İşleyiş Nasıldır?

Başvuru sahibi çözüm masası yetkilileri tarafından aşağıdaki maddelerden uygun olanına göre yönlendirilir.

a- Başvuru herhangi bir konu hakkında bilgi almak ise görevli personel konunun ilgili olduğu kuruluşu, kuruluşta ilgili olan birimi ve personeli ve iletişim bilgilerini tespit eder, mümkün ise talep hakkında bir ön görüşme yaparak talepte bulunan vatandaşı bu bilgiler eşliğinde ilgili kuruma yönlendirir.

b- Başvuru herhangi bir konuda yardım talebi ise, yine görevli personel konunun ilgili olduğu kuruluşu, kuruluşta ilgili olan birimi ve personeli ve iletişim bilgilerini tespit eder, sorunun nedeni ve çözüm yolu hakkında kuruluştaki personelden gerekli bilgileri alır. Bu noktadan itibaren borsa personeli çözüme doğrudan katkı yapabiliyor ise çözüm için vatandaşa yardımcı olur. Dolaylı katkı yapabiliyor ise çözüm konusunda detaylı bilgi vererek kişiyi ilgili kurum ve personele yönlendirir. Çözüm için daha üst bir merciinin devreye girmesi gerekiyor ise Genel Sekretere gerekli bilgileri verir, genel sekreter çözüm için devreye girer. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu Başkanı da konu hakkında bilgilendirilir ve çözüm için devreye girmesi talep edilir.

Gelen tüm talepler için Genel Sekretere bilgi verilir ve Üİ_FRM_01 Çözüm Masası Formu onaylatılarak muamelat memuruna verilir ve ilgili somut delilleri ile kayıt altına alınır.

Çözüm Masası Başvuru Formu
Adı Soyadı
:
Telefon
:
Fax
:
E-posta
:
Adres
:
Konu
:
İletişim yöntemi
: