0 (258) 264 19 90
Kotasyon Listesi

5174 Sayılı T.O.B.B Kanunu Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik Madde 5’te Borsaya Tabi Maddeler olarak belirtilmiştir.

“Borsa kurulan yerlerde, hangi malların borsada alım ve satımının zorunlu olduğu ve bunların en az miktarları, meclisin(borsa meclisi) teklifi ve Birliğin(TOBB) uygun görüşü üzerine Bakanlıkça(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) belirlenir ve ilgili borsa tarafından yerinde ilân olunur.”

Hükmü üzerine borsamıza kote olan ürünler ve bunların perakende satışı aşan miktarları gösterir listemiz şöyledir,

Kotasyon Listesi için tıklayınız.