0 (258) 264 19 90

İdari ve Mali İşler

Denizli Ticaret Borsası İdari  ve Mali Hizmetler Biriminin temel görevi, Mali politikada belirtilen esaslar çerçevesinde kuruluşun mali ve finansal işlemlerine yön vermek, ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlerini gerçekleştirmektir.

Bu kapsamda İdari ve Mali İşler Biriminin görevleri şu şekilde açıklanabilir;

 

 • Kurumun Bütçe hazırlıklarını yapmak.
 • Aktif olarak bütçenin uygulanma sürecine dahil olmak.
 • Bütçe sınırlamaları ve aktarımlarını takip etmek,
 • Periyodik olarak bütçe raporları hazırlayarak Yönetim Kurulu ve Meclise sunmak
 • İlgili mevzuatın öngördüğü her türlü yasal bildirim ve yükümlülükleri zamanında yerine getirmek,
 • Muhasebe ve Finans biriminin sevk ve idaresinden sorumlu olmak,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde Muhasebe sürecini yürütmek,
 • Mevzuata uygun olarak tüm muhasebe kayıtlarını yapmak,
 • Tüm beyanname, mali tablo ve vergisel yükümlülükleri yerine getirmek, ilgili bildirimleri zamanında yapmak,
 • Muhasebe kayıtlarının mevzuatta belirtildiği şekilde arşivlenmesini sağlamak
 • Sosyal güvenlik sürecini yürütmek, mevzuatta belirtilen her türlü bildirim ve yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Kurumda çalışan personelin her türlü özlük işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütmek.
 • İhtiyaç duyulan personelin işe alım ve ilişiği kesilen personellerin işten ayrılma süreçlerini yürütmek,
 • Finansal kaynak yönetimi ile ilgili stratejileri belirlemek
 • Bankalar ve Finansal Kurumlar ile ilişkileri yürütmek
 • Periyodik olarak mali ve finansal raporlar hazırlamak ve analiz etmek,
 • Bu raporları Yönetim Kuruluna sunarak karar verme ve uygulama sürecini desteklemek
 • Kurum ödemelerini gerçekleştirmek
 • Kurumun ihtiyacı olan ve ilgili hizmet birimlerinin talep ettiği her türlü mal ve hizmet alımlarını yürüterek takip etmek,
 • Mal ve hizmet alımlarında kalite, maliyet ve kurum giderleri ile ilgili çalışmaları yapmak,
 • Sabit kıymetlerin, mevzuatına uygun şekilde takip ve işlemlerini yapmak
 • Borsa üyelerinin kayıt, askıya alınma, terkin süreçlerini yürütmek,
 • Üyeler ile tüm yazışma ve iletişimi yürütmek
 • Genel evrak işlerini yürütmek,
 • Kurumun arşivini yönetmek
 • Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu ve Meclis tarafından istenilen her türlü rapor, yazı ve bildirimleri hazırlamak,
 • Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu ve Meclis Tarafından Verilen diğer işleri yapmak.