0 (258) 264 19 90

Vezne-Sicil

 

Vezne Sicil Birimince; 

Kuruma Kayıt olacak ya da silinecek üyeler ile ilgili işlemler yapılır.

Üyelerin sicil dosyalarının güncelliğini takip edilir ve üye dosyaları muamelat yönetmeliğinin 65. Maddesine göre muhafaza ve arşiv işleri yapılır.

İşini bırakan ve bu nedenle kaydı silinmesi gereken üyeler tespit edilerek kayıtlarının silinmesinin sağlanır.

Her yılın Ocak ayında üye bilgilerini güncelleme çalışmaları yapılır. Gerektiğinde vergi daireleri ile irtibata geçerek üyenin vergi kaydının devam edip etmediğini araştırmakla beraber her yıl ocak ayında üyelerin vergi kayıtlarının takibi yapılır.

Kurum tahsilatları yapılır.

Haziran ve Ekim aylarında tahsil edilmesi gereken üye aidatı tahsilâtının sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi için sürelerden önce aidat borçlarının üyelere tebligatının yapılmasını sağlanır.

Kurum bünyesince gerçekleştirilen, nakit olarak ödenmesi gereken harcamaların ödemesi yapılır.