0 (258) 264 19 90
PROJE TAMAMLANDI.

    
DTB Akreditasyon İzleme Komitesini oluşturan kişilerin (4) ve personelin (14) Akreditasyon Sistemi konusundaki bilgileri arttırılacaktır.


Akreditasyon sistemini yansıtacak dökümantasyon sistemi kurulacaktır.(En az 50 form, 7 süreç haritası, 5 liste, 5 prosedür, 20 talimat)


Personel ve oda yönetim organlarında yer alan bireyler için Performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır.(2 adet; 1.Personel performansdeğerlendirme ve ödüllendirme sistemi, 2. Oda yönetim organları Performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemi)


Sistemin altyapısını oluşturacak (İnsan Kaynakları, Haberleşme, Üye İlişkileri, Mali Yönetim, Veri yönetimi ve paylaşımı konularında) 5 politika ve bu politikalara bağlı stratejiler oluşturulacaktır.


Borsanın Tüm Yönetim Kurulu üyeleri ve personelinin her biri için yetkinlik analizleri yapılarak, bireysel gelişim planları hazırlanacaktır. ( 5 Yönetim Kurulu üyesi ve 14 personel'in yetkinlik analizi ve gelişim planı)


Borsa üyeleri için gelişim yönü belirlenecek, eğitim ve etkinlik planları hazırlanacaktır.


Borsanın iletişim stratejisi çerçevesinde sürekli ve periyodik bir haber yayın mekanizması (1 adet periyodik yayın) ile basın iletişim stratejisi oluşturulacaktır.


DTB'nin yönetim organları (Meclis,YK) ve personelinin yetkinlikleri ve iş verimlilikleri artacaktır.


DTB'nin yönetişim anlayışını benimsemesi ile Bölge kalkınmasındaki katkısı arttırılmış olacaktır. Bu kapsamda DTB, sosyo-ekonomik alanda öngörülebilen makro risklerini belirleyecek ve gerekli önlemleri proaktif biçimde alarak belirsizlikleri azaltacaktır. Böylelikle üyelerinin ve ilin rekabet gücünü de arttıracak, üye gelirleri en az % 5 artacaktır.


Planlı çalışma, şeffaf, hesap verilebilir ve katılımcı yönetim, talebe duyarlı hizmet arzı ile DTB'nin kurumsallaşma yolunda önemli bir eşiği atlaması sağlanacaktır. Bu çalışma Odanın üye memnuniyet puanı ve personel memnuniyet puanını ise en az 10 puan arttıracaktır.