0 (258) 264 19 90
PDF Kaydet

                    

DENİZLİ

     TİCARET BORSASI

 

 

BORSA KAYIT BEYANNAMESİ (TÜZEL KİŞİ)

Aşağıda yazılı bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyanla 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri dahilinde kaydımızın yapılmasını, ayrıca tarafımızca verilmiş olan kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince saklanmasını arz ederiz.

Başvuru Formu ( Tüzel Kişi)
Kaşe ve İmza
:
Ticaret Ünvanı ( Açık Yazılmalı )
:
Ticaret Sicil
:
Sicil No
:
İş Adresi ( Merkez ) - Telefon / GSM / Faks
:
Şube ve/veya Adresi - Telefon / GSM / Faks
:
Yazışma ( İletişim ) Adresi - Telefon / GSM / Faks
:
Şirketin Nevisi
:
Şirketin Sermayesi Rakamla / Yazıyla
:
Şirketin Şube Sermayesi Rakamla / Yazıyla
:
Şirketin Ana Sözleşme Tescil ve İlan Tarihi
:
Şirketin Çalışan Sayısı
:
Fiilen Yaptığı İşler ( Esas İşl Konusu)
:
Vergi Dairesi
:
Vergi No'su
:
Şirket Yetkililerinin - Adı Soyadı / Tc Kimlik No'su / Cep Telefonu Numarası
:
E - Posta Adresi
:
Web Adresi
:
Mali Müşavir ve/veya Muhasebecinin - Adı Soyadı / Telefonu / GSM / Faks
:
Kayıtlı Olduğu Başka Borsa Adı ( Varsa )
:
Kayıtlı Olduğu Başka Borsa Adı ( Varsa ) - Sicil No
:
Adına İmzaya Yetkili Olanların - Adı Soyadı / Tc Kimlik No / Tatbik İmzası
:
Hakkında Bilgi Alınacak İki Firmanın Ünvanı / Adresi / Telefon Numaraları
:
Size geri bildirimde bulunmamızı istiyorsanız lütfen (*) gördüğünüz yerleri doldurunuz.
 
 

 

 

 

...../...../...... tarih .............................sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre ............................ Sicil No verilmiş ve ............................. dereceden sınıflandırılarak ........................................ Meslek Grubuna dahil edilmiştir.

 

 

Beyannameyi İnceleyenin

Adı Soyadı

İmzası

Beyannameyi Onaylayanın

Adı Soyadı

İmzası

 

 

 

 

 

Kayıt Karar Tarihi

..../...../........

 

NOT  : Bu beyannameye aşağıdaki bilgileri ekleyiniz.

  • Ticaret Sicili Belgesi veya Gazetesi
  • Tescil ilanında yayınlanmamışsa ana sözleşme fotokopisi
  • İmzaya Yetkili Kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • İmzaya Yetkili Kişilerin Fotoğrafları. (Üçer Adet)
  • İmzaya Yetkili Kişilerin İkametgâh İlmuhaberleri
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • Vergi Levhası veya Vergi Kaydını Gösterir Belge
  • Mal alımını gösterir Fatura ya da Müstahsil Makbuzu fotokopisi