0 (258) 264 19 90
BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA

Sayın Üyemiz;

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun”un 77’nci maddesi ile “5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”na Geçici 18’inci madde eklenmiştir.Geçici 18’inci maddenin kapsamında; Oda ve Borsa üyelerinin yıllık ve munzam aidat borçları yer almaktadır.

Bu çerçevede;

Borsamıza borcu bulunan üyelerimizin, Geçici 18’inci maddede düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkânlarından yararlanabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar aşağıdaki ekli dilekçe ile Borsamıza başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru sonucu, üyelerimizin vadesi geçmiş asıl borçlarına hesaplanacak olan Yİ-ÜFE tutarı ilave edilerek bulunacak toplam meblağ, sekiz eşit taksite bölünerek ödeme zamanları ile birlikte üyemize tebliğ edilecektir.

Birinci taksitin son ödeme tarihi 31.12.2014 olup, kalan yedi taksit üçer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

Vade son ödeme tarihleri:

2.kredi kartı borç sorgulama Taksit Son Ödeme Tarihi 31 Mart 2015

3.kredi kartı borç sorgulama Taksit Son Ödeme Tarihi 30 Haziran 2015

4.kredi kartı borç sorgulama Taksit Son Ödeme Tarihi 30 Eylül 2015

5.kredi kartı borç sorgulama Taksit Son Ödeme Tarihi 31 Aralık 2015

6.kredi kartı borç sorgulama Taksit Son Ödeme Tarihi 31 Mart 2016

7.kredi kartı borç sorgulama Taksit Son Ödeme Tarihi 30 Haziran 2016

8.kredi kartı borç sorgulama Taksit Son Ödeme Tarihi 30 Eylül 2016

Yİ-ÜFE tutarı eklenerek hesaplanan toplam meblağın tamamının (peşin olarak) 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

NOT: Peşin Ödeme ve 8 Taksitte Ödeme İçin Aşağıda Ayrı Ayrı 2 Dilekçe Vardır.

BORÇ YAPILANDIRMA DİLEKÇESİ 8 TAKSİT BORÇ YAPILANDIRMA DİLEKÇESİ PEŞİN