0 (258) 264 19 90
ÇEŞİTLİ AFETLERDEN ZARAR GÖRENLER İÇİN KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğininden alınan bir yazıda;

girişimleri sonucu çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetenin 13.05.2014 tarihli ve 28999 sayılı nüshasında yayınlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ve Bakanlar Kurulu kararına aşağıdaki ekli dosyadan ulaşılabilir.

Üyelerimize duyurulur.