0 (258) 264 19 90
DERİ VE POST İTHALATI

24 Aralık 2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” kapsamındaki veteriner kontrollerine tabi olan hayvansal yan ürün ithalatına; 13.12.2014 tarihinden sonra Avrupa Birliği tarafından yayınlanmış onaylı işletme listesinde yer alan işletmelere, bu listede yer almayan işletmeler için ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanarak internet sayfasında yayınlanan “İthalatına İzin Verilen İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İşletme Listesi” nde yer alan ülke/bölge/işletmelere izin verilecektir. 

    Deri sanayideki üreticilerimizin ağırlıklı olarak ithalat yaptığı Avrupa Birliği üye ülkeler dışındaki ülkeler ile ticari ilişkilerimizin, dolayısıyla deri sanayimizin sekteye uğramaması adına Avrupa Birliği tarafından yayımlanmış onaylı ülke/bölge/işletmeler dışındaki ihracatçı ülke yetkili makamı tarafından kayıt altına alınmış veya onaylanmış işletme veya tesislere; ilerleyen dönemde bakanlık tarafından bu ihracatçı ülkelere denetim gerçekleştirilmesi kaydıyla, ilgili ülke yetkili makamları tarafından; söz konusu yönetmeliğin onay/kayıt işlemleri ile ilgili şartları karşıladığına dair garanti verilen işletmeler için “geçici’ olarak işletme onay izni verilmesi, bu işletmelerden gelecek ve deri sanayide kullanılacak deri ve postların (ülkeye girişte veteriner kontrolüne tabi olan deri ve postlar) ithalatına izin verilmesi bakanlıkça uygun mütalaa edilmiştir. 

    Bu kapsamda, AB tarafından yayınlanmış onaylı işletme listesinde yer almayan işletmelerin bakanlık tarafından onaylanması için hazırlanan “Türkiye Cumhuriyetine Teknik Kullanım Amaçlı (Tabaklama) ihraç Edilecek Tırnaklı Hayvanlardan Elde Edilen Post ve Deri İşletmelerinin Onay Prosedürü”  aşağıdaki ekli dosyada bilginize sunulmuştur.

    AB dışındaki ülkelerin yetkili otoriteleri, bu onay prosedürüne uygun olarak garanti verdikleri deri ve post işletmelerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirdikleri takdirde, geçici onay ile Bakanlık internet sayfasında yayınlanan “İthalatına İzin Verilen İnsan Tüketimi amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İşletme Listesi“ne alınacağı ilgili ülke yetkili makamlarına bildirilmiştir.

    Üyelerimize duyurulur.

DERİ İŞLETMELERİ ONAY PROSEDÜRÜ