0 (258) 264 19 90
Hayvancılık Sektörünün Geleceğine Yön Verecek Projeler HAYTEKFEST’te Buluşuyor!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 09-11 Mart 2023 tarihleri arasında Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Hayvancılık ana temasıyla "Hayvancılık Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali kapsamında HAYTEKFEST Proje Yarışması organize edecektir.

Hayvancılık Teknolojileri ARGE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST), Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında her geçen gün stratejik önemi artan “Hayvancılık Teknolojileri” alanında “Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Hayvancılık” ana teması ve bu ana temaya bağlı dokuz alt temayla; ülke genelinde hayvancılık sektörünün verimliliğine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak hayvancılık teknolojileri alanındaki projeleri ve sektör aktörlerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

İklim şartlarında yaşanan değişimler, arz-talep dengesinde ortaya çıkan sorunlar ve Covid-19 Pandemisinin negatif etkileri; hayvancılık sektörünün önemini ve sektörde nitelikli projelerin desteklenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu gereklilikten hareketle kalkınma ajansı desteği ve kamu ve özel sektör kuruluşlarının paydaşlığıyla, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında ihtisas alanı “Hayvancılık” olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından Hayvancılık Teknolojileri ARGE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST) düzenlenmektedir.

HAYTEKFEST proje yarışmasında dereceye giren projelerin tatmin edici ödül, destek ve sektörel danışmanlıklarla katma değerli ürüne dönüştürülmesi teşvik edilecektir. Festivale katılan tüm projeler sektör aktörleri ve yatırımcılarla bir araya gelme ve projelerini sunma fırsatı bulacaktır. Bununla birlikte ülke ve bölge ekonomisinde önem arz eden hayvancılık sektöründe tematik uzmanlaşma ve girişimcilik ortamı cazip hale getirilecektir. HAYTEKFEST’te dereceye giren proje sahibi girişimciler Üniversitemiz tarafından sunulacak kuluçka ve hızlandırma olanaklarından faydalanacak, böylece yüksek katma değerli fikirlerin ticari hayata kazandırılması desteklenecektir.

Hayvancılık Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST), Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında her geçen gün stratejik önemi artan “Hayvancılık” sektöründe yerli ve milli nitelikli projelerin ortaya çıkarılmasını ve ortaya çıkarılan bu projelerin hızlı ve etkin bir şekilde hayata dönüştürülmesini amaçlayan bir organizasyondur.

Tarih ve Yer: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 9-11 Mart 2023

Proje Özetlerinin Son Gönderim Tarihi: 21 Kasım 2022, Saat:17.00

HAYTEKFEST ile ilgili detaylı bilgiye https://haytekfest.mehmetakif.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

1