0 (258) 264 19 90
HAYVANSAL YAN ÜRÜN İTHALATI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.02.2014 tarih ve 4270 sayılı yazısı ekinde gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 14.02.2014 tarih ve 6297 sayılı yazısında;

24 Aralık 2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin 5’inci fıkrası gereğince, 01.01.2014 tarihinden itibaren Avrupa Birliği tarafından yayımlanmış onaylı işletme listesinin kabul edilmesi, listede yer almayan ülke/bölge/işletmeler için ise Bakanlıkça onaylama prosedürlerinin yürütülmesi hususunun uygun mütalaa edilmiş olduğu;

Söz konusu yönetmeliğin, geçiş hükümleri bölümünde “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletme ve tesisler, 13.12.2014’e kadar bu yönetmelik hükümlerine uyum sağlar. Uyum sağlamayan işletme ve tesislere 41’inci ve 45’inci maddelerdeki hükümler uygulanır.” Hükmü yer almakta olup, ülkemizdeki halihazırda faaliyette bulunan insani tüketim amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürün işletmelerinin bakanlıkça kayıt altına alınması/onaylanması prosedürü 13.12.2014 tarihine kadar geçiş sürecinde olduğu;

Bu kapsamda, bakanlıkça uygulanan onaylama prosedürünün yürütülmesi için ilave zaman gereksinimi olduğu düşüncesiyle, hayvansal yan ürünlerin ithalatına yönelik söz konusu uygulamanın 13.12.2014 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.