0 (258) 264 19 90
İnternet Alan Adı Kapsamındaki Uyuşmazlıkların Çözümü: TOBB UYUM

TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ne BTK tarafından faaliyet belgesi verilerek internet alan adları için”Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcısı” olarak yetkilendirilmiştir. Bu doğrultuda, internet alan adı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümü için TOBBUYUM ile irtibata geçilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

İnternet Alan Adları (İAA) Yönetmeliğinin 23’üncü maddesine göre uyuşmazlık çözüm mekanizmasının (UÇM) işletilmesine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenmiştir. Bu çerçevede, BTK tarafından hazırlanan ve internet alan adları ile ilgili UÇM’nin işletilmesine, UÇHS’lerin belirlenmesine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği 21 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 30.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. BTK tarafından faaliyet belgesi verilmiş TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi olarak İAA ile alakalı uyuşmazlıkları en kısa sürede çözüme kavuşturmak en temel prensiplerimizdendir. Bu noktada, aşağıdaki talimatlar gereğince mevcut uyuşmazlık çözülmeye çalışılmaktadır:

Şikâyetçi, uyuşmazlığa konu olan İnternet Alan Adı ile ilgili BTK tarafından yetkilendirilmiş TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezine başvuruda bulunur. 14 Eylül 2022 ve sonrası için İAA ile ilgili herhangi bir yenileme bya da tahsis işlemi yapılmış ise, Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcısı (UÇHS) bu başvuruyu gerekli bilgi ve belgelerin kendisine iletilmesi suretiyle kabul eder. Eğer 14 Eylül 2022’den önce İAA ile alakalı yenileme ya da tahsis işlemi yapıldı ise, UÇHS tarafından kanun gereği bu başvuruyu kabul edilememektedir.

Tahsis ve yenileme işlemi 14 Eylül 2022 ve sonrasında yapıldıysa UÇHS tarafından şikâyetçi ile iletişime geçerek gerekli ücretin yatırılması halinde başvurunun kabul edilebileceği bildirilir. Başvurudan itibaren 2 iş günü içerisinde UÇHS’nin atmış olduğu hesap bilgilerine şikâyetçi tarafından: 1 hakem seçilmesi durumunda; 500₺ UÇHS ücreti, 1000₺ hakem ücreti olmak üzere toplamda 1770₺ (%18 KDV Dahil), 3 hakem seçilmesi durumunda; 1500₺ UÇHS ücreti, 3000₺ hakem ücret olmak üzere toplamda 5310₺ (%18 KDV Dahil) ödeme yapılması gerekmektedir. Ödeme yapılmadan başvurular UÇHS tarafından kabul edilememektedir.

Ödeme yapıldıktan sonra tarafların tercihlerine göre hakem ataması yapılmaktadır. Eğer her iki tarafta tek hakem tercih ettilerse, uyuşmazlık UÇHS’nin belirleyeceği tek hakem tarafından ele alınmaktadır. Eğer taraflardan birisi 3 hakem talep etmiş ise, uyuşmazlık 3 hakemle ile çözülmektedir. Böyle bir durumda 2 hakemi tarafların kendileri, kalan bir hakemi ise tarafların belirlediği hakemler seçmektedir. Hakemler öngörülen sürede sonuncu hakemi seçemezlerse kalan son hakem UÇHS olarak TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi tarafından seçilmektedir.

Ücretin yatırılması ve başvurunun kabul edilmesiyle beraber uyuşmazlık konusu olan İAA hemen dondurulmakta ve alan adı sahibi alan adıyla alakalı hiçbir tasarrufta bulunamamaktadır.

Başvurunun kabul edilmesiyle beraber mevcut İAA uyuşmazlığını çözmek adına TOBBUYUM’a bağlı hakemler dosyaya atanmaktadır.

Uyuşmazlığa şikâyet edilen tarafın gelmemesi halinde bu durum uyuşmazlığın görülmesine engel değildir. Hakemler böyle bir durumda uyuşmazlığa devam etmekle yükümlü olup aldıkları karar gelmeyen tarafı da bağlamaktadır.

Hakemler tarafların sunmuş olduğu belge ve bilgiler doğrultusunda şikâyetçiyi haklı görürlerse İAA’nın şikâyetçiye tahsisinin yapılması amacıyla BTK’ya bilgi verir ve gerekli devir işlemleri yapılmaktadır.

 Tarafların sunmuş olduğu belge ve bilgiler doğrultusunda şikâyetçi iddiasında haklı görülmezse, uyuşmazlığa konu olan İAA ile alakalı herhangi bir tasarruf işleminde bulunulmaz ve dondurulan İAA tekrardan tasarruf işlemlerinin kısıtlanmaması adına kullanıma açılmaktadır.

 

NOT: Yukarıda bahsedilen süreç yaklaşık olarak 20-30 gün sürmektedir. Bu süre içerisinde karara bağlanır ve süreç sonucunda alınan kararlar mahkemeden izin almaksızın bağlayıcıdır