0 (258) 264 19 90
KAZAKİSTAN ULUSAL TARIM ŞİRKETİ KAZAGRO’NUN TALEBİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;

Kazakistan ulusal tarım şirketi olan KazAgro'nun, Kazak tarım sektörüne yabancı yatırımcıların çekilebilmesini teminen çalışmalar yürütmekte olduğu bildirilmektedir. 

Zirai üretim sektöründe KazAgro tarafından öncelik verilen alanlar, Kazak Hükümeti tarafından daha önce açıklanan "2020-Tarım Geliştirme Programı" ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılara sağlanan teşvikler ve KazAgro'nun iletişim bilgilerine ilişkin bilgi notu, TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyurulan- Kazakistan" bölümünde yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.