0 (258) 264 19 90
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ARPA SATIŞI - 5 ARALIK 2014

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 'nden (TMO) gelen 202.01.03-04 sayılı yazıda, Kuruluşun stoklarında bulunan ithal ve yerli arpalar Aralık 2014 ayı için 680 TL/Ton fiyatla sadece kullanıcılarına (yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere) yönelik olmak üzere peşin bedel mukabili satışa açılmış olup talep sahiplerinin 05 Aralık 2014 tarihine kadar ilgili TMO Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Satışa açılan arpa stoklan ve fiyatları ile detaylı bilgiler www.tmo.gov.tr web adresinden ve şube müdürlüklerinden öğrenilebilecektir.

Ayrıca Kasım ayında satışı yapılan ürünlerin teslimatına 7 Aralık 2014 tarihine kadar devam edilecektir.

Üyelerimize duyurulur.