0 (258) 264 19 90
TÜRK EXİMBANK İHRACAT KREDİLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen bir yazıda;

Türk Eximbank'tan alınan bir yazıya atfen, Son dönemde uluslararası ve ülkemiz finansal piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak ve ayrıca ilgili banka kredilerine yönelik talep yoğunluğu nedeniyle, mevcut kaynaklarını daha verimli şekilde firmalarımızın kullanımına sunulabilmesini teminen, Kısa Vadeli Türk Lirası faiz oranlarının 01.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gereğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Yazıda, bu çerçevede, Kısa Vadeli Türk Lirası Kredilerinin (Reeskont Kredisi hariç) faiz oranları ile ilgili olarak yeni düzenlemelerin yapıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu yazı ekinde gelen Türk Eximbank Türk Lirası Kredi Faiz Oranları aşağıdaki ektedir.

TÜRK EXİMBANK TL KREDİ ORANLARI