0 (258) 264 19 90
VADELİ BUĞDAY SATIŞI

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda aşağıdaki duyuru yer almaktadır.

Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi talimatları gereği satışa açılan;

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan ekmeklik buğdaylar (2015 yılı mahsulü olanlar hariç) ile Kırklareli Şube Müdürlüğü stoklarından Derince Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen buğdayların  bakiyesi olan 16.238 ton ile Bandırma Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen buğdayların bakiyesi olan 438 ton buğday olmak üzere yaklaşık 150.000 ton ekmeklik buğday kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak belirtilen fiyatlardan (KDV hariç, manipülasyon ve nakliye ilave ücreti dahil) peşin bedel mukabili veya teminat mektubu alınarak 150 gün vadeli ve vade farkı uygulanmaksızın 23 Şubat - 11 mart 2016 (dahil) tarihleri arasında satışa açılmıştır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

1