0 (258) 264 19 90
YÖNETİCİ ÖZETLERİ, BİLGİ NOTLARI VE EKONOMİK GÖSTERGELER

TOBB'dan alınan yazıda Resmi İstatistik Programı kapsamında verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum ve kuruluşlarca üretilmekte olan ekonomik ve sosyal göstergelere ilişkin istatistikler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından güncel olarak takip edildiği bildirilmiştir.

Reel sektör tarafından izlenmesi ve bilgi edinilmesi öncelikli olarak değerlendirilen istatistiklerden yararlanılarak;
Adresi Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları (Yıllık),
Bütçe Gerçekleşmeleri (Aylık),
Dış Ticaret İstatistikleri (Aylık),
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (Aylık),
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Üç Aylık),
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri (Aylık),
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Aylık),
Ödemeler Dengesi (Aylık),
Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu (Aylık),
Sanayi Üretim Endeksi (Aylık),
Turizm İstatistikleri (Üç Aylık),
Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık),
Tüketici Güven Endeksi (Aylık),
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Aylık),
başlıkları altında düzenli ve güncel olarak "Yönetici Özetleri" ve "Bilgi Notları" hazırlanmakta ve Birliğimizin web sayfasından Türk özel sektörü ve diğer ilgililerin kullanımına sunulmaktadır.

Ayrıca ekonomik ve sosyal alandaki gelişmeleri temel istatistiki verilerle daha ayrıntılı olarak sunabilmek amacıyla "Ekonomik Göstergeler" hazırlanmakta ve web sayfamızda kullanıcılarla paylaşılmaktadır. Ekonomik Göstergeler 9 tematik konu başlığı altında olmak üzere 69 tablo Excel dosyası olarak verilmektedir. Bu tematik konular;
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla başlığı altında 10 tablo,
Üretim başlığı altında 6 tablo,
Yatırım teşvikleri inşaat ve kurulan / kapanan şirketler başlığı altında 8 tablo,
Fiyatlar başlığı altında 9 tablo,
Dış ticaret ve ödemeler dengesi başlığı altında 8 tablo,
Merkezi yönetim bütçesi ve borçlanma başlığı altında 8 tablo,
Para, banka, finans başlığı altında 9 tablo,
İşgücü başlığı altında 8 tablo,
Beklentiler başlığı altında da 3 tablodan oluşmaktadır.
Yönetici özetleri bilgi notları ile ekonomik göstergelere  TOBB web sayfasından (www.tobb.org.tr) istatistikler ana başlığı altından ulaşılmaktadır.

 
Üyelerimize duyurulur.

1