0 (258) 264 19 90

Muamelat

Muamelat Birimi, 

Kurumumuz adına Genel Sekreterimizin bilgisi dahilinde iç ve dış yazışmaların yapılması, gelen - giden evraklarının işleme alınmasını, gelen evrakların ilgili birimlere iletilmesini, evraklarla ilgili yürütülecek faaliyetlerin takibini gerçekleştirir.

Gerçekleştirilecek Meclis, Yönetim Kurulu, Çalışma Grubu vb. toplantıların organize edilmesi, gündem ve kararların kayıtlarının tutulması, Kanun ve Yönetmeliklerde yer alan defterlerin oluşturulması ve takibi de yine Muamelat Biriminin sorumluluğundadır. 

Kurumumuza ileteceğiniz resmi evraklarla ilgili olarak Muamelat Birimi ile irtibata geçebilirsiniz.